Lis
13

Rozeznanie prowadzone w ramach projektu „Kursy językowe dla mieszkańców miasta Kalisza”realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie.

ROZEZNANIE RYNKU
Rozeznanie prowadzone w ramach projektu „Kursy językowe dla mieszkańców miasta Kalisza”realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie.
W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania informacji o cenach na zakup podręczników dla uczestników kursu.

Szczegóły w załączniku

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH