Projekty realizowane w Leader School

Rozeznanie rynku na wynajem sal egzaminacyjnych

Harmonogramy realizowanych zajęć w ramach projektu „Kursy językowe dla mieszkańców miasta Kalisza”

Harmonogramy realizowanych zajęć w ramach projektu „Kursy językowe dla mieszkańców miasta Kalisza”

Rozeznanie prowadzone w ramach projektu „Kursy językowe dla mieszkańców miasta Kalisza”realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie.

ROZEZNANIE RYNKU
Rozeznanie prowadzone w ramach projektu „Kursy językowe dla mieszkańców miasta Kalisza”realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na...

Kursy językowe dla mieszkańców miasta Kalisza

Projekt: "Kursy językowe dla mieszkańców miasta Kalisza" jest realizowany w ramach Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8...

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH