Metoda tradycyjna

Metoda tradycyjna

Jest to metoda oparta na podejściu komunikacyjnym, tzw. Communicative Approach. Zajęcia polegają na pracy z podręcznikiem i rozwijają wszystkie cztery sprawności językowe tj. rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie. Ważnym elementem tej metody jest rozwinięcie znajomości struktur gramatycznych, w zakresie umożliwiającym precyzyjne wyrażenie własnego zdania. Podstawowym celem, jaki stawiamy ucząc języków obcych jest komunikatywność, czyli rozumienie i bycie rozumianym. Osiągamy to przez prowadzenie zajęć w systemie dualnym. Oznacza to, że każdy uczeń (od poziomu średnio zaawansowanego) ma dwóch lektorów: polskiego i native speaker'a. Słuchacze pracują w parach i grupach, a zadania i ich tematyka stwarzają im możliwość używania języka w codziennych sytuacjach.

Szczegóły:
Szczegółowe informacje o terminach, zapisach i cenach, otrzymasz dzwoniąc lub wysłać e-mail z zapytaniem:

kalisz@leaderschool.com.pl

tel. 62/ 767 21 21 lub 601 887 889

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH