Rozeznanie rynku na przeprowadzenie egzaminów TELC

Rozeznanie prowadzone w ramach projektu „Ucz się z nami!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie.
W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania ofert na przeprowadzenie egzaminów TELC

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH